TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

A Baptista Szeretetszolgálat Oktatási Tanácsának 2015. évi felhívása kitüntető címek és elismerések adományozására

2015. 11. 24. 12:43 | HÍREK

A Baptista Szeretetszolgálat Elnöksége 2015-ben is a korábbi években megszokott módon  kitüntetéseket és elismerő címeket adományoz. Az Elnökség így kívánja elismerni és megköszönni azoknak a munkatársaknak a kiváló szakmai és áldozatos tevékenységét, amelyet a szeretet jegyében végeznek a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ által fenntartott oktatási intézményekben. Ennek érdekében a Baptista Szeretetszolgálat Elnöksége felkérte a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Oktatási Tanácsát, hogy pályázati úton válassza ki és terjessze be az Elnökség részére javaslati listában azon munkatársakat, akik méltók lehetnek a kitüntető elismerésekre.

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Oktatási Tanácsa a fentiekkel összhangban az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázati felhívás célja:

Megtalálni azokat a kollégákat, akik „több mint pedagógusok”, összhangban a jelmondatunkkal, miszerint a „A baptista iskola, több mint iskola!”. Keressük azokat a pedagógusokat és a pedagógiai munkát segítő nem pedagógus kollégákat, akik a mindennapi munkájukkal hitelt érdemlően bizonyították, hogy a választott hivatásuknak kiváló módon meg akarnak és meg is tudnak felelni.

A kitüntetésekre jelölt személyekre (továbbiakban: Jelölt) javaslatot a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ által fenntartott oktatási – nevelési intézmények, tagintézmények vezetői tehetnek, oly módon, hogy
-    egy meghirdetett kategóriára egy vezető évente csak egy jelölést tehet,
-    egy intézményből 2015. évben összesen kettő jelölés érkezhet.

Minden jelölés szubjektív feltétele, hogy az adott Jelölt példamutató munkásságát és mindennapjait a pedagógiai programunk közös részben is megtalálható, Péter második levele, 1: 5-7 szellemiségével összhangban végezze:


A díjak és kitüntetések köre és feltételei:

1.    Első kitüntetési kör: Ócsai Nagy Pál Díj


A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Elnöksége által adományozható elismerés.


Ócsai Nagy Pál-díj

 


 

 

 


 Nagy Pál példázata:


Egyszerű földműves szülők gyermekeként 1877-ben született Vadosfán. Budapesten polgári iskolában folytatta tanulmányait, melyet abba kellett hagynia a család szegénysége miatt. Házi tanítóságot vállalt, és magánúton befejezte a polgári iskolát, majd 1904-ben tanítói oklevelet szerzett.


1905-ben Ócsán baptista közösségünk hazai történetében egyedülálló merész vállalkozásba kezdett, baptista elemi iskolát szervezett. Az 50-60 közötti létszámú gyermeksereg tanítása összevontan, az ócsai baptista imaházban folyt. Kiváló pedagógiai érzékéről volt híres: apró jutalmazásokkal ösztönözte jó tanulásra a gyermekeket.


Hitközségi munkája mellett lelkipásztori szolgálatot is végzett. A gyermek- és pogánymisszió területén végzett kiemelkedő munkát. A vasárnapi iskolák megszervezésén, a misszióban munkálkodó vezetők kiképzésén évtizedeken át dolgozott. Hitközségi elöljárói hatáskörébe tartozott országos viszonylatban a hitoktatás irányítása és felülvizsgálata. Részt vett a „Hajnalcsillag”, a „Szó és Tett” című lapok szerkesztésében. Óraadó tanárként tanított a Teológiai Szemináriumban. Békességre törekvő, családszerető ember volt.


1954. augusztus 5-én – hosszú betegség után – érkezett haza Teremtőjéhez.

 
Az Ócsai Nagy Pál-díjnak két fokozata van:
-    kitüntető díj
-    és emlékérem


Jelölni csak a kitüntető díjra lehet, a fokozatok közötti minősítésre az Oktatási Tanács tesz javaslatot.

A kitüntető díjat évente egy fő nyerheti el. A díj 500.000 Ft pénzjutalommal jár.
Az emlékérmet 2015. évben egy fő nyerheti el. Az emlékérem 300.000 Ft pénzjutalommal jár.

A kitüntetésre jelölhető, aki
-    minimum 25 éve a pályán lévő pedagógus,
-    legalább 5 éve az adott intézményben dolgozó,
-    aktív, kiváló és tiszteletreméltó munkatárs.

2.    Második kitüntetési kör: Baptista Szeretetszolgálat Köszönet - érme


A kitüntetést 2015. évben négy fő nyerheti el. A kitüntetéssel 200.000 Ft pénzjutalom jár.

A kitüntetésekre jelölhető, aki
-    minimum 15 éve a pályán lévő,
-  adott nevelési oktatási intézményben pedagógus, nem-pedagógus munkakörben dolgozó, példamutató kolléga.


Erre az éremre az is jelölhető, aki a jelölés évében vonult nyugállományba.

3.    Harmadik kitüntetési kör: „Minden tisztelet” érem


A kitüntetést 2015. évben négy fő nyerheti el. A kitüntetéssel 100.000 Ft pénzjutalom jár.

A kitüntetésekre jelölhető, aki
-    minimum 5 éve az intézménynél dolgozó pedagógus és nem-pedagógus kolléga,
-  jelenleg az alkalmazotti kör aktív tagja, és munkájával hozzájárul az iskola zökkenőmentes működéséhez, a szülők, tanulók és dolgozók mindennapi kapcsolatának ápolásához, munkáját tartósan magas színvonalon végzi,
-    valamely tevékenységével kitűnik kollégái közül.

4.    Negyedik kitüntetési kör: A Közösség Önzetlen Szolgálatáért érem


A kitüntetést 2015. évben négy fő nyerheti el. A kitüntetéssel 100.000 Ft pénzjutalom jár.

A kitüntetésekre jelölhető
-   a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott nevelési - oktatási intézményekben dolgozó valamennyi munkatársa, aki származástól, nemzetiségtől, vallástól függetlenül, önként és önzetlenül segíti a rászorulókat.
 
Technikai tudnivalók:


Az intézményvezető az általa érdemesnek Jelölt munkatársáról szakmai indoklást készít, melynek terjedelme maximum 2 db A4-es oldal 1,5 sortáv 12-es betűméret, 2,5 margókkal. Kötelező melléklet a Jelölt kolléga „Europass” formátumban elkészített önéletrajza.

A szakmai ajánlás tartalmi elemeire nincs kötött előírás, de segítségül javasoljuk, hogy legyen belőle megismerhető például a Jelöltek azon tulajdonságai, hogy a nevelő-oktató, fejlesztő munkájuk során kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykednek-e a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében, vagy melyek a Jelölt gyermekek, tanulók felzárkóztatásáért végzett kimagasló tevékenységei, illetve gyermekek tehetséggondozásában végzett kimagasló munkái, eredményei.
Megjeleníthetők továbbá; ha hozzájárultak a tanulók, gyermekek programjainak színesítéséhez, az öröm, a jókedv és a vidámság feltételeinek kialakításához, valamint az iskolai hagyományok, ünnepek bensőségessé tételéhez.

A jelöléseket 2015. november 27. (péntek) 24.00 óráig kell elektronikusan eljuttatni az  oktatasitanacs@baptistaoktatas.hu email címre.

Tisztelettel felhívjuk minden kedves pályázó figyelmét, hogy a fent megnevezett időpont után az Oktatási Tanácsnak nem áll módjában pályázatokat befogadni. A jelölések érkeztetve lesznek, ill. minden pályázatot benyújtó intézmény telefonos visszajelzést kap a pályázatának befogadásáról. A későn érkezők pályázatok jogvesztő határidővel bírnak.

A jelölések alapján a kitüntetésekre való felterjesztések sorrendjéről az Oktatási Tanács határozatot hoz.

Az Ócsai Nagy Pál- díj és Ócsai Nagy Pál- érem átadására 2015. december 13-án, a budapesti Papp László Sportarénában kerül sor a XII. Cipősdoboz Gálán.
A „Köszönet”-érem, a „Minden tisztelet”-érem és a „Közösség Önzetlen Szolgálatáért” - érem átadására az oktatási intézményekben kerül sor a Karácsonyi ünnepségek keretében.
 
A jelölések leadására nyitva álló időben az esetleges kérdésekkel az Oktatási Tanács díjazásokkal kapcsolatos megbízott munkatársa, Szász Veronika áll az intézményvezetők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
-    email-ben: szasz.veronika@baptistaoktatas.hu címen vagy telefonon: 06-20-8863518


Budapest, 2015. november 10.ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Különbözeti, osztályozó, beszámoltató, javítóvizsgák, Pótbeiratkozás

15.
AUG.

Megküldeni a tantárgyfelosztást a fenntartónak jóváhagyás céljából

15.
AUG.

Tantestületi értekezlet (Alakuló értekezlet)

18.
AUG.

Munkaközösségek alakuló értekezlete

20.
AUG.

Nevelési év záró és nyitó értekezlet

21.
AUG.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2020 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT   |   ADATVÉDELEM
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE