TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Információk a Baptista Szeretetszolgálat kitüntető címeiről és kitüntetéseiről

2014. 12. 05. 10:47 | FONTOS INFORMÁCIÓK

A Baptista Szeretetszolgálat 2013-ban kitüntetéseket és elismerő címeket alapított azzal a céllal, hogy az általa fenntartott oktatási intézményekben dolgozó, kiváló szakmai tevékenységüket a szeretet jegyében végző kollégáinak elismerje és megköszönje az áldozatos munkájukat. Ennek érdekében a Szeretetszolgálat elnöke felkérte az Oktatási Tanácsot, hogy pályázati úton kiválasztott jelöltekből terjesszen fel az Elnökség részére egy javaslati listát azon munkatársakból, akik méltók lehetnek a kitüntető elismerésekre.

 

A pályázati felhívás célja volt megtalálni azokat a kollégákat, akik „több mint pedagógusok”, összhangban a jelmondatunkkal, miszerint a „Szeretetszolgálat iskolája több mint iskola”. Kerestük azokat a pedagógusokat és a pedagógiai munkát segítő nem pedagógus kollégákat, akik a mindennapi munkájukkal hitelt érdemlően bizonyították, hogy a választott hivatásuknak kiváló módon meg akarnak és meg is tudnak felelni.

 

A kitüntetésekre jelölt személyekre (továbbiakban: Jelölt) javaslatot a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott oktatási–nevelési intézmények, tagintézmények vezetői tehetnek, oly módon, hogy
- egy meghirdetett kategóriára egy vezető évente csak egy jelölést tehet,
- egy intézményből egy adott évben összesen három jelölés érkezhet.

Minden jelölés szubjektív feltétele, hogy az adott Jelölt példamutató munkásságát és mindennapjait a pedagógiai programunk közös részben is megtalálható, Péter második levele, 1: 5-7 szellemiségével összhangban végezze: „...a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.”


Első kitüntetési kör:


Ócsai Nagy Pál DíjEgyszerű földműves szülők gyermekeként 1877-ben született Vadosfán. Budapesten polgári iskolába n folytatta tanulmányait, melyet abba kellett hagynia a család szegénysége miatt. Házi tanítóságot vállalt, és magánúton befejezte a polgári iskolát, majd 1904-ben tanítói oklevelet szerzett.

1905-ben Ócsán baptista közösségünk hazai történetében egyedülálló merész vállalkozásba kezdett, baptista elemi iskolát szervezett. Az 50-60 közötti létszámú gyermeksereg tanítása összevontan, az ócsai baptista imaházban folyt. Kiváló pedagógiai érzékéről volt híres: apró jutalmazásokkal ösztönözte jó tanulásra a gyermekeket.

Hitközségi munkája mellett lelkipásztori szolgálatot is végzett. A gyermek- és pogánymisszióterületén végzett kiemelkedő munkát. A vasárnapi iskolák megszervezésén, a misszióban munkálkodó vezetők kiképzésén évtizedeken át dolgozott. Hitközségi elöljárói hatáskörébe tartozott országos viszonylatban a hitoktatás irányítása és felülvizsgálata.

Részt vett a „Hajnalcsillag”, a „Szó és Tett” című lapok szerkesztésében. Óraadó tanárként tanított a Teológiai Szemináriumban. Békességre törekvő, családszerető ember volt.

1954. augusztus 5-én – hosszú betegség után – érkezett haza Teremtőjéhez.


A kitüntetésnek két fokozata van, kitüntető díj és emlékérem. Jelölni csak a kitüntető díjra lehet, a fokozatok közötti minősítésre az Oktatási Tanács tesz javaslatot.

A kitüntető díjat évente egy fő nyerheti el. A díj 500.000 Ft pénzjutalommal jár. Az emlékérmet idén három fő nyerheti el. Az emlékérem 300.000 Ft pénzjutalommal jár.

A kitüntetés re jelölhető, aki

  • minimum 25 éve a pályán lévő pedagógus,
  • legalább 5 éve az adott intézményben dolgozó,
  • aktív, kiváló és tiszteletreméltó munkatárs.


Második kitüntetési kör:

Baptista Szeretetszolgálat Köszönet-érme

A kitüntetést évente öt fő nyerheti el. A kitüntetéssel 200.000 Ft pénzjutalom jár.

A kitüntetésekre jelölhető, aki

  • minimum 15 éve a pályán lévő,
  • adott nevelési oktatási intézményben pedagógus, nem - pedagógus munkakörben dolgozó, példamutató kolléga.


Erre az éremre az is jelölhető, aki a jelölés évében vonult nyugállományba.

Harmadik kitüntetési kör:

 

„Minden tisztelet”érem


A kitüntetést évente tíz fő nyerheti el. A kitüntetéssel 100.000 Ft pénzjutalom jár. A kitüntetésekre jelölhető, aki

  • minimum 5 éve az intézménynél dolgozó pedagógus és nem-pedagógus kolléga,
  • jelenleg az alkalmazotti kör aktív tagja, és munkájával hozzájárul az iskola zökkenőmentes működéséhez, a szülők, tanulók és dolgozók mindennapi kapcsolatának ápolásához, munkáját tartósan magas színvonalon végzi,
  • valamely tevékenységével kitűnik kollégái közül.


Negyedik kitüntetési kör:


A Közösség Önzetlen Szolgálatáért érem

A kitüntetést évente hat fő nyerheti el. A kitüntetéssel 100.000 Ft pénzjutalom jár.

A kitüntetésekre jelölhető

  • a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben dolgozó valamennyi munkatársa, aki származástól, nemzetiségtől, vallástól függetlenül, önként és önzetlenül segíti a rászorulókat.

 

A kitüntetések és a pénzjutalmak átadására 2014. december 14-én a Cipősdoboz koncerten, a budapesti Papp László Sportarénában kerül sor.

 

 ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Különbözeti, osztályozó, beszámoltató, javítóvizsgák, Pótbeiratkozás

15.
AUG.

Megküldeni a tantárgyfelosztást a fenntartónak jóváhagyás céljából

15.
AUG.

Tantestületi értekezlet (Alakuló értekezlet)

18.
AUG.

Munkaközösségek alakuló értekezlete

20.
AUG.

Nevelési év záró és nyitó értekezlet

21.
AUG.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2020 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT   |   ADATVÉDELEM
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE