TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Hátránykompenzáció, tehetséggondozás és hálózatépítés köznevelési intézményeinkben

 

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ sikerrel pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a következő pályázaton:

 

Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása (TÁMOP-3.1.17-15)

 

A projekt címe:

 

Hátránykompenzáció, tehetséggondozás és hálózatépítés a Baptista Szeretetszolgálat

Egyházi Jogi Személy köznevelési intézményeiben

 

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.17-15-2015-0009

 

A szerződött támogatás összege: 177.223.626 Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt közvetlen célcsoportja:

 

 

A projekt megvalósítása támogatja a Baptista Szeretetszolgálat intézményfenntartói szerepkörének erősítését. A fenntartásukban álló köznevelési intézmények feletti irányítói és felügyeleti módszerek és eljárások felülvizsgálatát, kiterjesztését, illetve irányítási, módszertani, minőségbiztosítási kompetenciáinak fejlesztését annak érdekében, hogy a szeretetszolgálathoz tartozó köznevelési intézményekben azonos integrált fenntartói és irányítási rendszer alakuljon ki, különösen minőségirányítás, adminisztráció, humán erőforrás gazdálkodás, vezetői információs rendszerek és egyéb informatikai rendszerek tekintetében.

 

A projekt fő pillérei:

 

1. AZ INTÉZMÉNY-FENNTARTÁS, -IRÁNYÍTÁS ÚJ INTEGRÁLT RENDSZERÉNEK, FUNKCIÓINAK KIALAKÍTÁSA, FENNTARTÓI TÁMOGATÓ FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

 

1.1.   „Baptista adattár kialakítása”

1.2.   Rövid-, közép- és hosszú távú komplex fenntartói stratégia kidolgozása

1.3.   A speciális fejlesztésre szoruló intézmények fejlesztési programjának kialakítása

1.4.   IT fejlesztési tevékenységek

1.5.   Szakmai kapcsolatrendszer kialakítása a partneri körrel

 

2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI, HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS SZAKMAI VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSE, STANDARDIZÁLÁSA AZ EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN

 

2.1.   A hatékony és rugalmas erőforrás-gazdálkodást támogató informatizálható folyamatok megszervezése, különös tekintettel az emberi erőforrásokra

2.2.   A hatékony együttműködést támogató vezetői irányítási, döntés-előkészítést támogató, továbbá tudásmegosztó és információs rendszerek feltérképezése, fejlesztése és összehangolása

 

3. AZ EGYHÁZI FENNTARTÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI ÉS PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE, KAPACITÁSAINAK ERŐSÍTÉSE

 

3.1.   Az egyházi fenntartó által működtetett pedagógiai szakszolgálatok minőségének fejlesztése, kapacitásainak megerősítése, működési feltételeinek javítása, funkcióbővítése

3.1.1.   Inklúziós köznevelési hálózat létrehozása

3.1.2.   Baptista Inklúziós Akadémia megszervezése

3.2.   Az egyházi fenntartó által működtetett pedagógiai-szakmai szolgáltatások minőségének fejlesztése, kapacitásaik megerősítése, működési feltételeik javítása, funkciók bővítése

3.2.1.   Pedagógiai-szakmai szolgáltatások fejlesztése

 

 4. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA, TUDÁSTRANSZFER ELŐSEGÍTÉSE, SZAKMAI HÁLÓZATOSODÁS KITERJESZTÉSE

 

4.1.   Belső referenciaintézményi hálózat létrehozása 10 intézmény közreműködésével

4.2.   A belső, 10 intézmény által létrehozott hálózat tagjai közül intézményenként 3-3 fő felkészítése a jó gyakorlatok átvételének, adaptálásának mentori feladataira

4.3.   A szakmai megújuláshoz, fejlődéshez szükséges képzések lebonyolítása

4.4.   Mentorálási tevékenység lebonyolítása 20 intézményben

4.5.   A hálózatépítésbe bekapcsolódott intézményeink, a kerületek, egyéb szervezeti egységek szereplői számára egész napos konferencia szervezése a fejlesztések, a projekt hálózatépítésben elért eredményeinek bemutatása céljából, 250 fő részvételével

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. november 30.

 

Kedvezményezett neve, elérhetősége:

 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

1111 Budapest, Budafoki út 34/b.

Telefon: +36-1-466-5978

e-mail: hbaid@hbaid.org

www.baptistasegely.hu

 

 

 


 

 

Sajtóközlemény

 

Tehetséggondozás, hálózatépítés uniós támogatásból a baptista iskolákban

 

Hatékonyabb munkamódszerek és új módszertanok segítik a jövőben a tehetséggondozást, felzárkóztatást és hálózatépítést a baptista iskolákban. A Baptista Szeretetszolgálat 177,22 millió forint uniós támogatást nyert „Hátránykompenzáció, tehetséggondozás és hálózatépítés a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy köznevelési intézményeiben” című komplex programjára (azonosító száma: TÁMOP-3.1.17-15-2015-0009), amelybe 82 feladatellátási helyet vonnak be. Az év végéig tartó projekt része több száz pedagógus továbbképzése, az intézmények közötti különbségek leküzdését szolgáló új módszertanok bevezetése, valamint egy informatikai fejlesztés, amely több ezer diák és pedagógus mindennapi munkáját teszi könnyebbé.

 

A tehetséggondozás, a hátránykompenzáció és a hálózatépítés terén új eszközökkel gazdagodnak a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott iskolák egy 177,22 millió forintos vissza nem térítendő uniós támogatásnak köszönhetően.

 

A Baptista Szeretetszolgálat az országban 11 megye 32 településén tart fenn köznevelési intézményeket.
A 45 intézmény 82 telephelye színes képet mutat, számos helyen hátrányos helyzetű diákokat, és sajátos nevelési igényű gyermekeket oktatnak, de több helyen működik tehetségpont, két tanítási nyelvű, művészeti, vagy sportprogrammal működő iskola is, ezért szükséges egy közös szakmai munkakultúra kialakítása, mely az elmúlt időszakban már elkezdődött azáltal,  hogy az intézmények vezetői rendszeresen találkoznak, segítik egymás munkáját és megosztják tapasztalataikat.

 

A projekt fő céljai között szerepel a heterogén rendszer szakmai fejlesztése, ennek része a fejlesztési programok, az önfejlesztő módszertanok, a jó gyakorlatok kialakítása és átadása a bevont intézmények között.

 

A projekt része egy mentorálási és egy több mint 360 pedagógusra vonatkozó továbbképzési folyamat, valamint nyáron hagyományteremtő céllal egy Baptista Inklúziós Akadémia rendezvény megszervezése is. Az informatikai fejlesztés keretében megvalósul egy döntéstámogató webes rendszer fejlesztése és a felhasználók képzése. A tervezett informatikai rendszer rugalmasan támogatná az intézmények nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, de a pedagógusok és a 16 ezer diák mindennapos munkáját és kommunikációját is segítené.

 


 

A baptista köznevelési hálózat uniós forrásból megvalósuló "babérjai"

 

A Baptista Szeretetszolgálat 177,22 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert „Hátránykompenzáció, tehetséggondozás és hálózatépítés a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy köznevelési intézményeiben” című komplex programjára, amelynek során 42 intézményben zajlottak a fejlesztések 4 pillérbe rendezett szakmai tartalommal.

 

A projekt záró konferenciáján a projektben közreműködő szakmai megvalósítók összegezték és zárták a szakmai programot, megosztották egymással tapasztalataikat, meghatározták a hosszú távú fenntarthatóság irányvonalait. A projekt megvalósításával egy olyan innovatív intézményhálózat jött létre, amit most már nem csupán a fenntartó személye köt össze, hanem egységes arculat, közös cél és értékrend, szakértői és szaktanácsadói belső lánc. Az intézményhálózat pedagógusai továbbképzéseken vettek részt, számos szakmai rendezvény valósult meg az elmúlt időszakban. Elkészült egy informatikai adattár, ami egységes rendszerben kezeli a hálózat adatbázisát, a megosztható tudásanyagot, és fenntartói szinten is átláthatóvá teszi azt. Létrejött egy egységes minőségbiztosítási rendszer (BABÉR), ami igazodva a normatív előírásokhoz, segíti a hálózat pedagógusait, hogy sikeresen teljesítsék az életpályamodell elvárásait. A projekt 2015. május 01. és 2015. november 30. között, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg. Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.17-15-2015-0009

 

A hirdetés megjelent a Metropol 2015.november 27-i számában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letölthető fájlok

Szenczy
Sándor

"Lépj ki a csónakból!"


szenczy.hu
KERESÉS:
OK

Heti jó hír

""Minden jó adomány és minden ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.""
(Jakab levele 1,17))

CSATORNÁK

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Gyermekhét

20.
MÁJ.

Pünkösd

20.
MÁJ.

Szabadon választható tanítási órák, hit- és erkölcstan órák jelentkezési határideje

20.
MÁJ.

Digitális kultúra írásbeli érettségi emeltszint

21.
MÁJ.

Tanítási szünet, ügyelet

21.
MÁJ.

Egészségnap

21.
MÁJ.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1143 Budapest, Hungária krt. 69.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2023 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT   |   ADATVÉDELEM
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE